JSEM EXEVIDO BANKING

Vyřeším za tebe celou exekuční agendu a součinnost

Jak vypadá součinnost beze mě?

 

 • 2 – 3 lidé řeší každý případ
 • 10 – 50 minut trvá vyřízení každého z nich
 • Ve 30  % případů dochází k chybám
 • 15 systémů a databází je průměrně potřeba otevřít k jeho vyřízení
 • 10 a více “udělátek” v excelu používá průměrný zpracovatel
 • 5 i více let staré šablony jsou používány pro odpovědi

Proč to dokážu lépe?

 

 • Sám si stáhnu všechny zprávy z datové schránky a rozdistribuuji
 • Přečtu si danou zprávu včetně příloh a integruji data
 • Vypočtu výši blokace a úhrady vždy dle platných zákonů
 • Kontroluji insolvenční rejstřík
 • Sestavím odpověď exekutorovi/úřadu a sám odešlu
 • Vytvořím složku případu a bezpečně uložím

Jak tedy funguji?

 

Stáhnu si obsah datové schránky

Roztřídím všechny zprávy a předám je na příslušné útvary

R

Stáhnu si všechny informace o klientovi ze všech potřebných databází a rejstříků

Vypočtu výši blokace / úhrady a tu přímo provedu

w

Sestavím a odešlu odpověď  exekutorovi /úřadu vždy dle platné legislativy

n

Vytvořím kompletní spis případu, který bezpečně uložím pro případ kontroly

Pár čísel…

%

… zpráv dokážu odbavit zcela automaticky bez účasti lidského faktoru

… případů vyřešených během 40 minut, to je můj dosavadní rekord.

%

… času. Tolik ušetřím zpracovatelům exekucí.

Co byste měli zvážit?

Legislativa

Proměnlivost legislativy a příslušných vyhlášek a provázaná potřeba pravidelného školení zaměstnanců.

i

Spisová agenda

Potřeba vytvoření kompletního spisu o každém řešeném případu pro potřeby kontroly dohledových orgánů. Kvalitní a bezpečné uložení všech podkladů.

Efektivita

Efektivní využití času zaměstnanců na procesy, které zatím nelze automatizovat.

Pokuty

Riziko pokuty od úřadů a dohledových orgánů při špatném výpočtu blokací a úhrad a při nesplnění povinností součinnosti.

Kdo mě chválí?

“Díky napojení EXevida na náš interní bankovní systém probíhá většina administrativních úkonů automaticky. Klíčové usnadnění shledáváme zejména v podpoře elektronických žádosti k součinnosti exekutora, automatizaci zpracování žádostí a generování platebních příkazů při plnění exekucí.”

technický ředitel, bankovní instituce

Chcete nahlédnout do detailu automatizace součinností klientů?

Změna nezabavitelné částky od 1.1.2021

Změna výpočtu srážky od 1. 1. 2021 Jako každý rok se k 1. 1. 2021 mění výpočet nezabavitelné částky, a to s ohledem na zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. Nařízením vlády ze dne 14. 12. 2020 č. 580/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního...

Změna nezabavitelné částky od 1.7.2020

Změna výpočtu srážky od 1.7.2020 Od počátku tohoto roku došlo ke změně výpočtu srážek ze mzdy hned dvakrát. S účinností od 1.1.2020 se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. S účinností od 1.4.2020 se...

Následky období COVID-19 pro podnikatele

Zástupce EXevido, Hana Křenková byla hostem online diskuze Hospodářských novin. A Vy si celý rozhovor můžete přečíst nebo shlédnout.Připravujeme další článek na téma změny v poskytování  součinnosti dle poslední metodiky Ministerstva spravedlnosti. advokát,...

Změna nezabavitelné částky v roce 2020 a jak se projeví ve výpočtu srážky ze mzdy

Změny od 1.4.2020 Zaměstnavatele v letošním roce čekalo, a ještě čeká několik změn v oblasti srážek ze mzdy. Jako každý rok se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení  částky normativních nákladů na bydlení. Poprvé od roku 2012 se letos mění...

Chceš mě kontaktovat?

EXevido  s.r.o., IČ: 08798451, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, registrované u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 325560.