JSEM EXEVIDO PAYROLL

Plním řádně a včas zákonné povinnosti zaměstnavatele

Jak vypadají exekuce zaměstnanců beze mě?

 

 • 40 minut – 2,5 hodiny trvá vyřízení každého případu
 • 5,7 exekucí má průměrně každý dlužník
 • ve 30 % případů je nejasné pořadí pohledávek
 • 40 datových zpráv průměrně provází případ jednoho zaměstnance
 • ve 40 % případů dochází k nejasnému výpočtu srážek
 • až 50 000 Kč opakovaně hrozí za nesprávný výpočet srážek
 • každý spis je tištěný a archivovaný

Proč to dokážu lépe?

 

 • sám si stáhnu všechny zprávy z ISDS a rozdistribuuji
 • přečtu si danou zprávu včetně příloh a integruji data
 • zjistím oprávněnost nároku
 • vypočtu výši srážky a určím správné pořadí pohledávek
 • zajistím provedení srážky řádně a včas
 • hlídám souběh s insolvenčním rejstříkem
 • sestavím odpověď exekutorovi a sám odešlu
 • vytvořím složku případu a bezpečně uložím

Jak tedy funguji?

 

Stáhnu si obsah datové schránky

Všechny zprávy předám na příslušné útvary napříč organizací

R

Poskytnu součinnost exekutorům v souladu s platnými předpisy

Vypočtu  srážku ze mzdy (kontroluji správný výpočet nezabavitelné částky, pořadí pohledávek, atd…)  

w

Zajistím provedení srážky řádně a včas, případně komunikuji s exekutorem a úřady

n

Vytvořím kompletní spis případu, který bezpečně uložím pro případ kontroly

Pár čísel…

...a při výstupu zaměstnance informuji všechny příslušné exekutory

... tak dlouho mi trvá poskytnout součinnost s požadavky exekutora

… papíru spotřebuji při poskytování součinnosti a vedení exekuční agendy zaměstnanců

Co byste měli zvážit?

Legislativa

Proměnlivost legislativy a příslušných vyhlášek a provázaná potřeba pravidelného školení zaměstnanců.

i

Spisová agenda

Potřeba vytvoření kompletního spisu o každém řešeném případu pro potřeby kontroly dohledových orgánů. Kvalitní a bezpečné uložení všech podkladů.

Efektivita

Efektivní využití času zaměstnanců na procesy, které zatím nelze automatizovat.

Pokuty

Riziko pokuty od úřadů a dohledových orgánů při špatném výpočtu blokací a úhrad a při nesplnění povinností součinnosti.

Kdo mě chválí?

“Před zavedením EXevida jsme museli exekuce zpracovávat ručně, což bylo velmi časové náročné. Software EXevido nám pomohl zejména automatizací komunikace s úřady přes datovou schránku.  Zároveň za nás kontroluje veškeré potřebné informace v exekučních příkazech, výpočty srážek ze mzdy a určuje správné pořadí pohledávek. ”

mzdová účetní, pracovní agentura

Chcete nahlédnout do detailu automatizace zaměstnaneckých exekucí?

VÝPOČET SRÁŽKY ZE MZDY – KALKULAČKA

Změna nezabavitelné částky od 1.7.2020

Změna výpočtu srážky od 1.7.2020 Od počátku tohoto roku došlo ke změně výpočtu srážek ze mzdy hned dvakrát. S účinností od 1.1.2020 se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. S účinností od 1.4.2020 se...

Následky období COVID-19 pro podnikatele

Zástupce EXevido, Hana Křenková byla hostem online diskuze Hospodářských novin. A Vy si celý rozhovor můžete přečíst nebo shlédnout.Připravujeme další článek na téma změny v poskytování  součinnosti dle poslední metodiky Ministerstva spravedlnosti. advokát,...

Změna nezabavitelné částky v roce 2020 a jak se projeví ve výpočtu srážky ze mzdy

Změny od 1.4.2020 Zaměstnavatele v letošním roce čekalo, a ještě čeká několik změn v oblasti srážek ze mzdy. Jako každý rok se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení  částky normativních nákladů na bydlení. Poprvé od roku 2012 se letos mění...

Chcete mě kontaktovat?

EXevido  s.r.o., IČ: 08798451, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, registrované u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 325560.