+420 737 929 767 info@exevido.cz

Právní poradna

EXevido funguje v souladu se zákony č. 99/1961 Sb., osř, zákon č. 120/2001 Sb., eř.

NAPIŠTE DO PORADNY

ZAVOLEJTE SI O RADU

Mgr. Hana Křenková

Mgr. Hana Křenková

právník

V rámci zákonů upravujících exekuce je mnoho nezodpovězených otázek a pro zaměstnavatele je mnohdy těžké plnit jejich zákonné povinnosti řádně a včas.

Zaměstnavatelům ráda pomáhám s vyřešením této tíživé agendy.

hana.krenkova@exevido.cz
+420 605 523 805‬

Právní poradna

EXevido funguje v souladu se zákony č. 99/1961 Sb., osř, zákon č. 120/2001 Sb., eř.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
nebo využijte náš kontaktní formulář
Jak rychle musíme odpovídat na dopisy od exekutora?

V zákonech není přesně určeno, do kdy se mělo exekutorovi odpovídat. Zaměstnavatel by měl exekutorovi odpovídat obratem, přičemž tento termín je soudy vykládán v souvislosti s různými úkony různě. Zpravidla by měla odpověď od zaměstnavatele odejít cca do tří dnů. Exevido nabízí různé šablony pro komunikaci s exekutorem.

Je mojí zodpovědností, když exekutor nepošle všechny informace o exekuované pohledávce?

V souladu s ust. §§ 48 a 49 exekučního řádu je exekutor povinen uvést

 • označení povinného (vašeho zaměstnance) včetně rodného čísla
 • označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, tedy zejména přesnou specifikaci dlužné částky ( jistina, úroky, náklady řízení) a údaj, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku
 • způsob provedení exekuce a číslo účtu oprávněného nebo exekutora vedeného u penežního ústavu
 • označení toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy), jde-li o provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného.

V souvislosti s tímto problémem nabízí EXevido připravenou odpověď s žádostí o chybějící informace, které by měl exekutor dle výše uvedeného uvést bez dalšího.

Co dělat, když exekutor nenapíše číslo účtu, na které se mají strhávané peníze posílat?

Dle § 48 exekučního řádu je exekutor povinen uvést způsob provedení exekuce a číslo účtu oprávněného nebo exekutora vedeného u peněžního ústavu.

Pokud exekutor neuvedl žádné číslo bankovního účtu, na který se mají strhávané prostředky poukazovat, ani jiné informace v souvislosti se zasíláním strhávaných srážek, nesplnil tak svoji výše uvedenou zákonnou povinnost a je povinen tuto informaci Vám jako zaměstnavateli sdělit.

Může však nastat situace, kdy v exekučním příkazu, většinou u přednostní pohledávky na výživné, bude namísto bankovní účtu uvedena adresa, na kterou se mají strhávané peníze zasílat.

V tomto případě je třeba v softwaru EXevido vyplnit bankovní číslo účtu oprávněného, či příslušnou adresu (manžel/rozvedený manžel) uvedený v exekučním příkazu na výživné), kam mají být srážky výživného zasílány.

Na co všechno může exekutor u našeho zaměstnance dosáhnout?

V souladu s ust. § 276 a násl. a § 299 a násl. občanského soudního řádu exekutor vydává exekuční příkaz na mzdy zaměstnance (ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy) a ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na:

 • výkon rozhodnutí srážkami z platu,
 • z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
 • z odměny za pracovní nebo služební pohotovost
 • z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a
 • z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově.

Srážky se dále provádějí z příjmů, které zaměstnanci nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

 • náhrada mzdy nebo platu
 • nemocenské
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • důchody (nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu)
 • stipendia
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
 • odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání
 • peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů
 • příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

V rámci srážek z jiných nesmí být zaměstnanci sražena z dávky poskytované podle zaopatřovací smlouvy částka, kterou zaměstnanec vzhledem ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje. Výši této částky určí exekutor v exekučním příkazu.

SLEDUJTE NÁS NA:

Štěpánská 617/26, Praha 1

+420 737 929 767

Exevido je produkt společnosti Actis, s.r.o., IČ: 27385761, se sídlem Štěpánská 617/26, 110 00 Praha 1, registrované u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 115554.