+420 737 929 767 info@exevido.cz

V letošním roce bude poslanecká sněmovna projednávat návrh zákona předložený Senátem, kterým má být změněno zahájení exekučního řízení tak, že to již nebude oprávněný, kdo bude určovat osobu exekutora, který povede exekuci, ale nyní to bude exekuční soud, kdo na žádost oprávněného určí exekutora, jehož sídlo bude v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud. Exekutor se bude určovat ze seznamu exekutorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti dle číselného pořadí jeho jména v tomto seznamu pro daný obvod krajského soud, ve kterém je příslušný exekuční soud.

K lepšímu pochopení si uvedeme příklad. Nyní určuje exekutora výhradně oprávněný, který není ve výběru jakkoli omezen. Po schválení předloženého návrhu zákona bude situace taková, že oprávněný podá žádost o určení exekutora exekučnímu soudu, což je soud v místě trvalého bydliště nebo sídlo povinného, a teprve tento exekuční soud určí konkrétního exekutora dle číselného pořadí jména exekutora ze seznamu exekutorů, kteří jsou obvodu jeho krajského soudu. Pořadí bude určováno dle okamžiku podání žádosti o určení exekutora oprávněným. Oprávněný tak v tomto případě do určení exekutora vůbec nezasáhne. Návrh zákona řešící tuto tzv. teritorialitu exekutorů je teprve v 1. čtení v Poslanecké sněmovně, je tak otázka, zda jej Poslanecká sněmovna a následně Parlament v tomto znění schválí či nikoli. Nicméně o tomto návrhu zákona ještě jistě uslyšíme.