+420 737 929 767 info@exevido.cz

S EXEVIDEM UŠETŘÍTE 90% ČASU

ZÁKLADNÍ PŘEHLED VLASTNOSTÍ SYSTÉMU

Odpovídá na výzvy k součinnosti

Čte příchozí zprávy a automaticky připravuje návrhy odpovědí dle platné legislativy

Eviduje exekuční příkazy

Vytěží klíčové informace potřebné pro stanovení pořadí exekucí a připraví k přenosu do mzdového systému

Nástup a výstup zaměstnance

Vytváří povinnou vstupní a výstupní korespondenci, umožňuje zjistit stav exekucí nového zaměstnance

Nekompletní příkazy

Hlídá splnění zákonných povinností exekutora, ošetřuje stavy, kdy jsou příchozí dokumenty nekompletní

odpověď na součinnost

Zpracuje zprávy od exekutorů

Přijímá zprávy rovnou z Datové schránky

Příchozí zprávy jsou zaevidovány v Exevido pro efektivní zpracování. Exevido zajišťuje elektronickou evidenci a archivaci spisů dle zaměstnance pro jejich snadnou dostupnost a dohledatelnost.

Získá důležitá data

Exevido přečte přílohy a vytěží podstatné informace

Obsah ani vzhled zpráv od exekutorů není jednotný, najít v dokumentech důležité datum nebo částku je časově náročné. Exevido přečte všechny údaje pro evidenci za vás a usnadní jejich vložení do mzdového systému.

Archivuje příkaz a připraví odpověď

Automatické vytvoření odpovědi

Exevido přečte příchozí dokumenty a navrhne znění odpovědi. Kontroluje oprávněnost žádostí o součinnost a úplnost exekučních příkazů, aby bylo zřejmé jejich pořadí. Pokud není příkaz úplný, odešle odpověď s požadavkem na doplnění chybějících údajů.

J

OdešlE zpět datovou schránkou

Vytvořená odpověď je připravená k okamžitému odeslání.

Odpověď je odeslána zpět Exekutorovi přes datovou schránku automaticky. Elektronický originál odpovědi včetně potvrzení o doručení je archivován pro případné prokázání reakce na výzvu k součinnosti.

evidence exekučních příkazů

+

Rozpozná příchozí exekuce

Hromadné zpracování příkazů

Exekuční příkazy od exekutorů a jiných exekuujících subjetků jsou automaticky identifikovány a po jednom předkládány zpracovateli ke zpracování.

Získá důležitá data

Exevido přečte příkazy a vytěží důležité informace určující pořadí

Zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, výši jistiny a částky celkem, jaké je rozhodné datum, zda exekuční příkaz nabyl právní moci, případně kdy byl doručen prvnímu plátci mzdy.

Archivuje příkaz a připraví odpověď

Automatické vytvoření odpovědi

Příkaz přiřadí příslušnému zaměstnanci ve správném pořadí srážení. Kontroluje oprávněnost a úplnost příkazu nebo usnesení, aby bylo zřejmé jejich pořadí. Pokud není příkaz úplný, odešle odpověď s požadavkem na doplnění chybějících údajů.

f

Připraví na přenos do mzdového systému

Napojení na mzdový systém bez nutnosti opisování dat

Data jsou zadávána pouze na jednom místě. Exekuční příkazy jsou po přenesení do mzdového systému kontrolovány na klíčové údaje pro zajištění vstupních dat k poskytování součinností.

NÁSTUP A VÝSTUP ZAMĚSTNANCE

i

Povinná korespondence

Připravené šablony pro korespondenci

Při příchodu je na každý exekuční spis vytvořen dokument, oznamující exekutorovi nového zaměstnavatele. Při ukončení poměru je vygenerována zpráva informující exekutora o ukončení pracovního poměru.

Zjistí stav exekučních příkazů

Obchází nedostatek informací

Pro zjištění stavu konkrétních spisů osloví připraveným dopisem exekutorský úřad. Dotaz je formulován podle platné legislativy, exekutor má povinnost poskytnout součinnost a zaslat informace o spisové značce.

U

Hlídá nové zaměstnance

Automatické sledování rodných čísel 

Karty nových zaměstnanců jsou automaticky přenášeny do Exevido pro zajištění kontroly na shodu při součinnosti a exekučních příkazech. Eliminuje chybovost při shodě jmen nebo nedostatečné identifikaci povinného.

Přehled za zaměstnance

Archivuje veškerou komunikaci

Příchozí i odchozí zprávy jsou tříděny na základě zaměstnanců a jejich spisů. Dohledání konkrétního dokumentu je snadné a poskytuje možnost zpracování agendy více osobami.

NEKOMPLETNÍ PŘÍCHOZí ZPRÁVY

*

Poskytuje korektní součinnost

Odesílá zákonem stanovené informace

Pro poskytnutí součinnosti musí být splněna podmínak úplné identifikace povinného. Zároveň je kontrolován vztah k zaměstnavateli a následně je připravena odpověď.

e

Správné pořadí exekucí

Chybějící údaje ovlivňují pořadí

Vyzve exekutora k doplnění chybějících údajů v momentě, kdy příchozí zpráva neobsahuje kompletní informace pro správné zařazení do pořadí. Mezi nejčastější údaje patří typ příkazu a datum určující pořadí.

Sestaví rychlou odpověď

Jednoduchá evidence chybějících údajů

Identifikuje chybějící údaj v rámci získávání dat z příchozích zpráv a sestaví odpověď odkazující se na příslušný zákon, který označuje údaj za nezbytný a odešle jí datovou schránkou k doplnění.

OdešlE zpět datovou schránkou

Vytvořená odpověď je připravená k okamžitému odeslání.

Odpověď je odeslána zpět Exekutorovi přes datovou schránku automaticky. Elektronický originál odpovědi včetně potvrzení o doručení je archivován pro případné prokázání reakce na výzvu k součinnosti.

VYZkoušejte exevido zdarma

SLEDUJTE NÁS NA:

Štěpánská 617/26, Praha 1

+420 737 929 767

Exevido je produkt společnosti Actis, s.r.o., IČ: 27385761, se sídlem Štěpánská 617/26, 110 00 Praha 1, registrované u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 115554.