Změna výpočtu srážky od 1.7.2020

Od počátku tohoto roku došlo ke změně výpočtu srážek ze mzdy hned dvakrát. S účinností od 1.1.2020 se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. S účinností od 1.4.2020 se opět změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na zvýšení životního minima.

V rámci výpočtu srážky ze mzdy je nutné určit výši nezabavitelné částky, tj. částky, které se zaměstnanci nemůže ze mzdy a jiných příjmů strhnout.

Co potřebujete vědět pro výpočet nezabavitelné částky?

Potřebujete vědět výši normativních nákladů na bydlení, výši životního minima na jednotlivce a dále počet vyživovaných osob.

 

Výpočet nezabavitelné částky do 30. 6. 2020

Nezabavitelná částka se do 30. 6. 2020 vypočítá jako 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a na každou vyživovanou osobu povinného se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky.
Výše nezabavitelné částky tak do 30.6.2020 odpovídá částce ve výši 6 908,- Kč.
Na každou vyživovanou osobu se uplatní částka ve výši 1 727,- Kč.

 

Výpočet nezabavitelné částky od 1. 7. 2020

Nezabavitelná částka se však do 1. 7. 2020 vypočítá jako 3/4 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a na každou vyživovanou osobu povinného se uplatní 1/3 z hodnoty nezabavitelné částky.
Výše nezabavitelné částky od 1. 7. 2020 odpovídá částce ve výši 7 771,5 Kč.
Na každou vyživovanou osobu se uplatní částka ve výši 2 590,5 Kč.
  

Jak se měnila nezabavitelná částka a částka připadající na 1 vyživovanou osobu za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce:

Rok 2018 2019 1.1.2020 1.4.2020 1.7.2020
Nezabavitelná částka
(v Kč)
6 225 6 429 6 608 6 908 7 771,5
Vyživovaná osoba
(v Kč)
1 556 1 607 1 652 1 727 2 590,5

Jen připomínáme, že s účinností od 1.6.2019 se změnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení a nyní se rovná dvojnásobku částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Od 1.4.2020 tak odpovídá částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, částce ve výši 20 724,- Kč.

Praktický příklad

Výpočet srážek ze mzdy se tedy opět změnil. Ukázkový výpočet srážky ze mzdy si ukážeme na konkrétním případu.

Př.: Zaměstnanec má čistou mzdu ve výši 18 500,- Kč. Má manželku a jedno dítě. Má nepřednostní pohledávky ve výši 35 000,- Kč a přednostní pohledávku ve výši 26 452,- Kč.

1. Vypočteme si nezabavitelná částku a tu zaokrouhlíme na celé koruny nahoru.

7 771,5 + 2x 2 590,5 = 12 952,5   →  12 953,- Kč

2. Od čisté mzdy odečteme nezabavitelnou částku.

18 500 – 12 953 = 5 547,- Kč

3. Částka, která nám vyšla, je nižší než zákonem stanovená hranice pro výpočet plně zabavitelné částky (20 724,- Kč). Částku do této hranice vždy zaokrouhlíme směrem dolu na částku dělitelnou třemi. Následně rozdělíme na třetiny.

5 547 : 3 = 1 849,- Kč

4. První třetina půjde na nepřednostní pohledávky dle pořadí (datum doručení). Druhá třetina půjde na přednostní pohledávku (v případě, že by ji zaměstnanec neměl, připadla by druhá třetina jemu) a třetí třetina jde vždy zaměstnanci.

  1. třetina 1 849,- Kč – nepřednostní pohledávky
  2. třetina 1 849,- Kč – přednostní pohledávka
  3. třetina 1 849,- Kč – zaměstnanci

Závěrem: Srážky ze mzdy činí částku ve výši 3 698,- Kč (1. třetina + 2. třetina), zaměstnanci bude vyplacena částka ve výši 14 802,- Kč.

Na co si dát při výpočtu srážek pozor

  • V průběhu výpočtu se u nezabavitelné částky pracuje i s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka, jako v našem ukázkovém příkladě. Aktuální nezabavitelná částka je v haléřových částkách a je nutné počítat se zaokrouhlením až konečné nezabavitelné částky.
  • Na vyživované dítě se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Co nás čeká příště?

Připravujeme další článek na téma změny v poskytování  součinnosti dle poslední metodiky Ministerstva spravedlnosti.

Mgr. Hana Křenková

advokát, specialista na zpracování exekucí
+420 605 523 805

Své dotazy můžete směřovat na emailovou adresu info@exevido.cz

Dohodněte si 15 minutovou konzultaci zdarma.

Chcete nahlédnout do detailu automatizace exekucí zaměstnanců?

EXevido  s.r.o., IČ: 08798451, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, registrované u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 325560.