Změny od 1.4.2020

Zaměstnavatele v letošním roce čekalo, a ještě čeká několik změn v oblasti srážek ze mzdy. Jako každý rok se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení  částky normativních nákladů na bydlení. Poprvé od roku 2012 se letos mění i výše životního minima, a to s účinností od 1.4.2020.

Normativní náklady jsou pro rok 2020 ve výši 6 502,-Kč

V rámci výpočtu nezabavitelné částky se zohledňují právním předpisem stanovené normativní náklady na bydlení, životní minimum na jednotlivce a dále počet vyživovaných osob. Nezabavitelná částka, kterou zaměstnavatel nemůže zaměstnanci srazit, se vypočítá jako 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady na bydlení se mění každý rok k 1.1.

Pro rok 2020 byla stanovena částka normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelné částky ve výši 6.502,- Kč, a to nařízením vlády ze dne 16.12.2019 č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

 

Životní minimum se zvyšuje na 3 860,- Kč

Nařízením vlády ze dne 17.2.2020 č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, se s účinností od 1.4.2020 mění částka
životního minima na jednotlivce, která je změněna poprvé od roku 2012, a to na částku 3.860,- Kč.
 Jak se měnila částka normativních nákladů a životního minima za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce:
Rok 2018 2019 1.1.2020 1.4.2020
Životní minimum
(v Kč)
3 410 3 410 3 410 3 860
Normativní náklady
(v Kč)
5 928 6 233 6 502 6 502
Jak se měnila nezabavitelná částka a částka připadající na 1 vyživovanou osobu za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.
Rok 2018 2019 1.1.2020 1.4.2020
Nezabavitelná částka
(v Kč)
6 225 6 429 6 608 6 908
Vyživovaná osoba
(v Kč)
1 556 1 607 1 652 1 727

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (vypočtené dle ust. § 279, odst. 1 věty 1. o.s.ř.) srazí bez omezení, činí s účinností od 1.6.2019 v souladu s nařízením vlády č. 91/2019 Sb., o nezabavitelných částkách, dvojnásobek částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, namísto pouhého součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

S ohledem na změnu částky životního minima od 1.4.2020 tak odpovídá částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, částce ve výši 20.724,- Kč.

Jak se měnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce:
Rok 2018 1.1.2019 1.6.2019 1.1.2020 1.4.2020
Životní minimum
(v Kč)
3 410 3 410 3 410 3 410 3 860
Normativní náklady na bydlení
(v Kč)
5 928 6 233 6 233 6 502 6 502
Částka – srážka mzdy bez omezení
(v Kč)
9 338 9 643 19 286 19 824 20 724

Změny ve výpočtu srážky od 1.4.2020

Správný výpočet srážek ze mzdy se tedy opět zkomplikoval. Rozhodli jsme se tedy ukázat výpočet srážky na konkrétním příkladu.

Příklad
Výpočet si ukážeme na příkladu zaměstnance, jehož čistá mzda činí 18.500,- Kč. Má manželku a dvě děti. Jeho exekuční srážky jsou následující: nepřednostní pohledávka ve výši 35.000,- Kč a přednostní pohledávka ve výši 26.452,- Kč.

  1. Nejprve si vypočteme nezabavitelnou částku:    6.908,- Kč (povinný) + (3 × 1.727,- Kč = manželka a dvě děti) = 12.089,- Kč
  2. Dále vezmeme čistou mzdu a odečteme od ní nezabavitelnou částku    18.500 – 12.089 = 6.411,- Kč
  3. Částka, která nám vyšla je nižší než zákonem stanovená hranice pro výpočet plně zabavitelné částky (20.724,- Kč). Všechny částky do této hranice se vždy následně dělí na tři třetiny. Stejně tomu bude i u naší částky 6.411,- Kč:   6.411 : 3 = 2.137,- Kč
  4.  První třetina půjde na nepřednostní pohledávky dle pořadí. Druhá třetina půjde na přednostní pohledávku (v případě, že by ji zaměstnanec neměl, připadla by druhá třetina jemu) a třetí třetina jde vždy zaměstnanci.

1. třetina zbytku mzdy 2.137,- Kč = dle pořadí nepřednostní pohledávka 
2. třetina zbytku mzdy 2.137,- Kč = jediná přednostní pohledávka
3. třetina zbytku čisté mzdy 2.137,- Kč = zaměstnanec

Závěrem

Exekuční srážky činily celkově 4.274,- Kč (první dvě třetiny), zaměstnanec obdržel 14.226,- Kč (nezabavitelná částka + třetí třetina).

Na co si dát při výpočtu srážek pozor

  • V průběhu výpočtu se obvykle pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby. Aktuální nezabavitelná částka je v celých korunách, není potřeba zaokrouhlovat.
  • Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
  • Platí pro jakékoli srážky, kterou budou prováděné od 1.4.2020, tj. platí už i pro srážky z mezd za březen 2020.
  • Od 1.7.2020 se výpočet mění znovu, připravili jsme souhrn změn.

Co nás čeká příště?

Připravujeme další článek na téma změny v poskytování  součinnosti dle poslední metodiky Ministerstva spravedlnosti.

Mgr. Hana Křenková

advokát, specialista na zpracování exekucí
+420 605 523 805

Své dotazy můžete směřovat na emailovou adresu info@exevido.cz

Dohodněte si 15 minutovou konzultaci zdarma.

Chcete nahlédnout do detailu automatizace exekucí zaměstnanců?

EXevido  s.r.o., IČ: 08798451, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, registrované u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 325560.