+420 737 929 767 info@exevido.cz

ZbavTE SE exekucí zaměstnanců

s exekutory komunikujeme za vás

EXEKUCE MEZD ZAMĚSTNANCŮ

jsou nepříjemná povinnost zaměstnavatele

MĚNÍCÍ SE LEGISLATIVA

Exekuční řízení se řídí zákonem č. 120/2001 Sb.,který odkazuje na zákon č. 99/1963 Sb. Ten byl mnohokrát novelizován a odvolává se na další podzákonné právní předpisy. V důsledku toho je situace kolem exekucí velmi nepřehledná a neustále se mění.

RIZIKO POSTIHU

Lhůty jsou velmi krátké a výpočty komplikované. Pokuta od exekutora může dosáhnout až 50.000,- Kč. Věřitel i dlužník mohou zaměstnavatele žalovat z důvodu nesprávnosti výpočtu a přenést náklady na něj.

ČASOVÁ ZÁTĚŽ

Musíte vést a aktualizovat spisy zaměstnanců v exekuci. Musíte poskytovat součinnost exekutorům ve stanovených termínech. Nesmíte poškodit zaměstnance, ani věřitele. Odpovídáte za správné provedení výpočtu srážek v souladu s aktuální legislativou.

JEDINÝ SYSTÉM, KTERÝ VYŘEŠÍ VŠE ZA VÁS

Odpovídá na výzvy k součinnosti

Čte příchozí zprávy a automaticky připravuje návrhy odpovědí dle platné legislativy

Eviduje exekuční příkazy

Vytěží klíčové informace potřebné pro stanovení pořadí exekucí a připraví k přenosu do mzdového systému

Nástup a výstup zaměstnance

Vytváří povinnou vstupní a výstupní korespondenci, umožňuje zjistit stav exekucí nového zaměstnance

Nekompletní žádosti

Hlídá splnění zákonných povinností exekutora, ošetřuje stavy, kdy jsou příchozí dokumenty nekompletní

Vyzkoušejte exevido

Automatický systém zpracování exekucí

Souběh exekuce a insolvence

S ohledem na velmi časté dotazy zaměstnavatelů jako plátců mzdy na jejich povinnosti v rámci souběhu insolvenčního řízení a exekučního řízení jsme se rozhodli zařadit toto téma do našeho...

Připravované novely

V letošním roce bude poslanecká sněmovna projednávat návrh zákona předložený Senátem, kterým má být změněno zahájení exekučního řízení tak, že to již nebude oprávněný, kdo bude určovat...

Změny ve výpočtu v roce 2017

S příchodem nového roku 2017 nastaly změny právní úpravy i v případě počítání srážek ze mzdy zaměstnance, resp. ve výpočtu tzv. nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka je taková částka,...

Reference uživatelů

“Jako dodavatelé městkých technických služeb zaměstnáváme lidi s exekucemi, což zatěžuje naše mzdové oddělení. EXevido výrazně agendu zjednodušuje a tím nám šetří čas.” generální ředitel | technické služby

“V naší pracovní agentuře se soustředíme na maximální snížení nákladů na zpracování zákonné agendy exekucí, proto používáme EXevido.” operations manager | pracovní agentura

SLEDUJTE NÁS NA:

Štěpánská 617/26, Praha 1

+420 737 929 767

Exevido je produkt společnosti Actis, s.r.o., IČ: 27385761, se sídlem Štěpánská 617/26, 110 00 Praha 1, registrované u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 115554.