Přeskočit na obsah

Výpočet nezabavitelné částky od 1.1.2022 a jak se projeví ve výpočtu srážky ze mzdy

Jako každý rok se k 1.1.2022 mění výpočet nezabavitelné částky, a to s ohledem na zvýšení částky normativních nákladůna bydlení. Ty se určují podle typu bydlení (zda daná osoba bydlí v nájmu nebo v družstevním či vlastním bytě), a dále také podle umístění této nemovitosti. Je logické, že jiné náklady na bydlení bude mít 4členná rodina v Praze a jiné na vesnici do 10.000 obyvatel.

Nařízením vlády ze dne 13.12.2021 č. 507/2021 Sb., kterým se stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení se s účinností od 1.1.2022 se nově stanovuje částka normativních nákladů na bydlení, a to pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Pro potřeby výpočtu nezabavitelné částky je dle ust. § 1 odst. 1 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách určující výše normativních nákladů pro jednu osobu žijící v bydlení na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Pro rok 2022 je to tedy tato částka ve výši 6.815,-Kč.

Jak se měnila částka normativních nákladů a životního minima za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok

1.1.2019

1.1.2020

1.4.2020

1.1.2021

1.1.2022

Životní minimum

3 410 Kč

3 410 Kč

3 860 Kč

3 860 Kč

3 860 Kč

Normativní náklady

6 233 Kč

6 502 Kč

6 502 Kč

6 637

6 815 Kč

 

Nezabavitelná částka se již přes rok vypočítává stále stejně, tedy jako 3/4 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a na každou vyživovanou osobu povinného se uplatní 1/3 z hodnoty nezabavitelné částky.

Výše nezabavitelné částky tak od 1. 1. 2022 odpovídá částce ve výši 8 006,25 Kč.

Na každou vyživovanou osobu se pak uplatní částka ve výši 2 668,75 Kč.

Jak se měnila nezabavitelná částka a částka připadající na 1 vyživovanou osobu za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok

1.1.2019

1.1.2020

1.4.2020

1.7.2020

1.1.2021

1.1.2022

Nezabavitelná částka

6 429 Kč

6 608 Kč

6 908 Kč

 7 771,50 Kč

 7 872,75 Kč

 8 006,25

Vyživovaná osoba

1 607 Kč

1 652 Kč

1 727 Kč

2 590,50 Kč

2 624,25 Kč

2 668,75

 

Jen připomínáme, že s účinností od 1.6.2019 se změnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení a nyní se rovná dvojnásobku částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Od 1.1.2022 tak odpovídá částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, částce ve výši 21 350,- Kč.

Jak se měnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok

1.1.2019

1.6.2019

1.1.2020

1.4.2020

1.1.2021

1.1.2022

Částka – srážka mzdy bez omezení

9 643 Kč

 

 19 286 Kč

 

19 824 Kč

 

20 724 Kč

 

 20 994 Kč

 21 350,-Kč

 

 

Výpočet nezabavitelné částky od 1.1.2022 si ukážeme na praktickém příkladu.

Př.: Výpočet si ukážeme na příkladu zaměstnance, jehož čistá mzda činí 21.500,- Kč. Má manželku a jedno dítě. Jeho exekuční srážky jsou následující: nepřednostní pohledávka ve výši 42.000,- Kč (doručená první) a přednostní pohledávka ve výši 12.000,- Kč (doručená druhá).

1) Nejprve si vypočteme nezabavitelnou částku a tu zaokrouhlíme na celé koruny nahoru:

8 006,25 Kč (povinný) + (2 × 2 668,75 = manželka a jedno dítě)

8 006,25 + (2x 2 668,75) = 13.343,75 13.343,- Kč

2) Dále vezmeme čistou mzdu a odečteme od ní nezabavitelnou částku

21.50013.343 = 8.157,-

3) Částka, která nám vyšla je nižší než zákonem stanovená hranice pro výpočet plně zabavitelné částky (21.350,- Kč). Částka do této hranice zaokrouhlí dolu na částku dělitelnou třemi a ta se následně vydělá na tři třetiny. Stejně tomu bude i u naší částky 8.157,- Kč.

8.157 : 3 = 2.719,- Kč

4) První třetina půjde na nepřednostní pohledávku. Druhá třetina půjde na přednostní pohledávku (v případě, že by ji zaměstnanec neměl, připadla by druhá třetina jemu) a třetí třetina jde vždy zaměstnanci.

1. třetina zbytku mzdy 2.719,- Kč = dle pořadí nepřednostní pohledávka

2. třetina zbytku mzdy 2.719,- Kč = jediná přednostní pohledávka

3. třetina zbytku čisté mzdy a zbytek ze zaokrouhlení = 2 719,- Kč = zaměstnanec

Závěrem: Exekuční srážky činily celkově 5.438,- Kč (první dvě třetiny), zaměstnanec obdržel 16.062,- Kč (nezabavitelná částka + třetí třetina).

Kalkulačka - výpočet srážky

Na co si dát při výpočtu srážek pozor:
  • V průběhu výpočtu se obvykle pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby. Aktuální nezabavitelná částka není v celých korunách, je tak potřeba ji zaokrouhlovat.
  • Na vyživované dítě se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.