Přeskočit na obsah

Výpočet nezabavitelné částky v roce 2021

Jako každý rok se k 1. 1. 2021 mění výpočet nezabavitelné částky, a to s ohledem na zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. Nařízením vlády ze dne 14. 12. 2020 č. 580/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima se s účinností od 1.1.2021 mění částka normativních nákladů na bydlení, a to na částku 6 637,- Kč

 Aktualizovaný výpočet nezabavitelné částky od 1.1.2022

Jak se měnila částka normativních nákladů a životního minima za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

 

Rok 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.4.2020 1.1.2021
Životní minimum 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 860 Kč 3 860 Kč
Normativní náklady 5 928 Kč 6 233 Kč 6 502 Kč 6 502 Kč 6 637 Kč

Nezabavitelná částka se do 1. 7. 2020 počítala jako 3/4 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a na každou vyživovanou osobu povinného se uplatní 1/3 z hodnoty nezabavitelné částky.

Výše nezabavitelné částky od 1. 1. 2021 odpovídá částce ve výši 7 872,75 Kč. 

Na každou vyživovanou osobu se uplatní částka ve výši 2 624,25 Kč.

Jak se měnila nezabavitelná částka a částka připadající na 1 vyživovanou osobu za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.4.2020 1.7.2020 1.1.2021
Nezabavitelná částka 6 225 Kč 6 429 Kč 6 608 Kč 6 908 Kč 7 771,50 Kč 7 872,75 Kč
Vyživovaná osoba 1 556 Kč 1 607 Kč 1 652 Kč 1 727 Kč 2 590,50 Kč 2 624,25 Kč

Jen připomínáme, že s účinností od 1. 6. 2019 se změnila částka nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení a nyní se rovná dvojnásobku částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.
Od 1. 1. 2021 tak odpovídá částka nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, částce ve výši 20 994,- Kč.

Jak se měnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok 1.1.2018 1.1.2019 1.6.2019 1.1.2020 1.4.2020 1.1.2021
Částka – srážka mzdy bez omezení

9 338 Kč

9 643 Kč 

 19 286 Kč

19 824 Kč

20 724 Kč

 20 994 Kč

 Výpočet nezabavitelné částky od 1. 1. 2021 si tak ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad pro výpočet v roce 2021

Výpočet srážek ze mzdy se tedy opět změnil. Ukázkový výpočet srážky ze mzdy si ukážeme na konkrétním případu.

Př.: Výpočet si ukážeme na příkladu zaměstnance, jehož čistá mzda činí 21.500,- Kč. Má manželku a jedno dítě. Jeho exekuční srážky jsou následující: nepřednostní pohledávka ve výši 42.000,- Kč a přednostní pohledávka ve výši 12.000,- Kč.
Nejprve si vypočteme nezabavitelnou částku a tu zaokrouhlíme na celé koruny nahoru:
7 872,75 Kč (povinný) + (2 × 2 624,25 Kč = manželka a jedno dítě)
7.872,75 + (2x 2.624,25) = 13.121,25 → 13.122,- Kč

Dále vezmeme čistou mzdu a odečteme od ní nezabavitelnou částku
21.500 – 13.122 = 8.378,- Kč

Částka, která nám vyšla je nižší než zákonem stanovená hranice pro výpočet plně zabavitelné částky (20.994,- Kč). Částka do této hranice zaokrouhlí dolu na částku dělitelnou třemi a ta se následně vydělá na tři třetiny. Stejně tomu bude i u naší částky 8.378,- Kč.
(8.378 – 2) : 3 = 2.792,- Kč

První třetina půjde na nepřednostní pohledávku. Druhá třetina půjde na přednostní pohledávku (v případě, že by ji zaměstnanec neměl, připadla by druhá třetina jemu) a třetí třetina jde vždy zaměstnanci.
1. třetina zbytku mzdy 2.792,- Kč = dle pořadí nepřednostní pohledávka
2. třetina zbytku mzdy 2.792,- Kč = jediná přednostní pohledávka
3. třetina zbytku čisté mzdy a zbytek ze zaokrouhlení (2.792 + 2) = 2 794,- Kč = zaměstnanec
Závěrem: Exekuční srážky činily celkově 5.584,- Kč (první dvě třetiny), zaměstnanec obdržel 15.916,- Kč (nezabavitelná částka + třetí třetina). 

Na co si dát při výpočtu srážek pozor:
  • V průběhu výpočtu se obvykle pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby. Aktuální nezabavitelná částka není v celých korunách, je tak potřeba ji zaokrouhlovat.
  • Na vyživované dítě se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.