Přeskočit na obsah

Změna nezabavitelné částky od 1.4.2022 a jak se projeví ve výpočtu srážky ze mzdy

Jako každý rok se k 1.1.2022 změnil výpočet nezabavitelné částky, a to s ohledem na zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. Nařízením vlády ze dne 13.12.2021 č. 507/2021 Sb., kterým se stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení se s účinností od 1.1.2022 se nově stanovuje částka normativních nákladů na bydlení, a to pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022.  Pro rok 2022 je to tedy tato částka ve výši 6.815,-Kč.

Dále se změnila navýšila částka životního minima, a to od 1.4.2022, kdy se životní minimu zvýšilo z 3.860,- Kč na částku 4.250,- Kč.

Jak se měnila částka normativních nákladů a životního minima za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok

1.1.2019

1.1.2020

1.4.2020

1.1.2021

1.1.2022

1.4.2022

Životní minimum

3 410 Kč

3 410 Kč

3 860 Kč

3 860 Kč

3 860 Kč

4 250 Kč

Normativní náklady

6 233 Kč

6 502 Kč

6 502 Kč

6 637 Kč

6 815 Kč

6 815 Kč

Nezabavitelná částka se již přes rok vypočítává stále stejně, tedy jako 3/4 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a na každou vyživovanou osobu povinného se uplatní 1/3 z hodnoty nezabavitelné částky.

Výše nezabavitelné částky tak od 1. 4. 2022 odpovídá částce ve výši 8 298,75 Kč.

Na každou vyživovanou osobu se pak uplatní částka ve výši 2 766,25 Kč.

Jak se měnila nezabavitelná částka a částka připadající na 1 vyživovanou osobu za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Jak se měnila částka normativních nákladů a životního minima za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok

1.1.2020

1.4.2020

1.7.2020

1.1.2021

1.1.2022

1.4.2022

Nezabavitelná částka

6 608 Kč

6 908 Kč


7 771,50 Kč


7 872,75 Kč


8 006,25 Kč


8 298,75 Kč

Vyživovaná osoba

1 652 Kč

1 727 Kč

2 590,50 Kč

2 624,25 Kč

2 668,75 Kč

2 766,25 Kč

Jen připomínáme, že s účinností od 1.6.2019 se změnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení a nyní se rovná dvojnásobku částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Od 1.4.2022 tak odpovídá částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, částce ve výši 22.130,- Kč.

Jak se měnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok

1.6.2019

1.1.2020

1.4.2020

1.1.2021

1.1.2022

1.4.2022

Částka – srážka mzdy bez omezení

19 286 Kč

19 824 Kč

20 724 Kč

20 994 Kč

21 350,-Kč

22.130,- Kč

Výpočet nezabavitelné částky od 1.4.2022 si ukážeme na praktickém příkladu.

Př.: Výpočet si ukážeme na příkladu zaměstnance, jehož čistá mzda činí 21.500,- Kč. Má manželku a jedno dítě. Jeho exekuční srážky jsou následující: nepřednostní pohledávka ve výši 42.000,- Kč a přednostní pohledávka ve výši 12.000,- Kč. 

 1. Nejprve si vypočteme nezabavitelnou částku a tu zaokrouhlíme na celé koruny nahoru:
  8 298,75 Kč (povinný) + (2 × 2 766,25  Kč = manželka a jedno dítě)
  8 298,75 + (2x 2 668,75) = 13.831,25 → 13.832,- Kč
 2. Dále vezmeme čistou mzdu a odečteme od ní nezabavitelnou částku
  21.500 – 13.832 = 7.668,- Kč 
 3. Částka, která nám vyšla je nižší než zákonem stanovená hranice pro výpočet plně zabavitelné částky (22.130,- Kč). Částka do této hranice zaokrouhlí dolu na částku dělitelnou třemi a ta se následně vydělá na tři třetiny. Stejně tomu bude i u naší částky 7.668,- Kč.
  7.668 : 3 = 2.556,- Kč 
 4. První třetina půjde na nepřednostní pohledávku. Druhá třetina půjde na přednostní pohledávku (v případě, že by ji zaměstnanec neměl, připadla by druhá třetina jemu) a třetí třetina jde vždy zaměstnanci.
  1. třetina zbytku mzdy 2.556,- Kč = dle pořadí nepřednostní pohledávka
  2. třetina zbytku mzdy 2.556,- Kč = jediná přednostní pohledávka
  3. třetina zbytku čisté mzdy a zbytek ze zaokrouhlení = 2.556,- Kč = zaměstnanec

Závěrem: Exekuční srážky činily celkově 5.112,- Kč (první dvě třetiny), zaměstnanec obdržel 16.388,- Kč (nezabavitelná částka + třetí třetina).

Kalkulačka - výpočet srážky

Na co si dát při výpočtu srážek pozor:
 • V průběhu výpočtu se obvykle pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby. Aktuální nezabavitelná částka není v celých korunách, je tak potřeba ji zaokrouhlovat.
 • Na vyživované dítě se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.