Přeskočit na obsah

Zastavte zasílání exekuční srážky do Sberbank (6800)

na základě doporučení je nutné pozdržet odeslání prostředků srážky ze mzdy pro všechny účty vedené u Sberbank a pokud jste neobdrželi nové číslo účtu, je nutné srážku pozdržet do doby, než budete číslo účtu znát.

Od 28.2. 2022 jsou zakázané příchozí platby do Sberbank, pokud se stane, že platbu odešlete, dojde k její vrácení na bankovní účet odesílatele.

Odkaz na doporučení ČNB:

ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ

a EKČR:

Problémy banky Sberbank CZ, a.s., se dotknou i probíhajících exekučních řízení!


Seznam exekutorů, u kterých vedeme v EXevido účty u Sberbank (průběžně jej doplňujeme):

 • Bednář Richard, Mar. - soudní exekutor
 • Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor
 • Dolanský Pavel. Mgr. - soudní exekutor
 • Ender Pavel, Mgr. - soudní exekutor
 • Exner Filip. JUDr. - soudní exekutor
 • Fendrych Jan, JUDr. - soudní exekutor
 • Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka
 • Hloch Petr, Mgr. - soudní exekutor
 • Jaroš Vojtěch. Mgr. - soudní exekutor
 • Jindra Jan, Mar. - soudní exekutor
 • Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor
 • Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
 • Leskovjan Jiri, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor
 • Mareš Ondřej. JUDr., LL.M. - soudní exekutor
 • Popková Magdaléna. Mgr. - soudní exekutorka
 • JUDr. Milan Vlha
 • Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor
 • Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka
 • Mgr. lvo Nedbálka (Kocinec Jaroslav. Mgr.)